INFORMACJA DLA WOLONTARIUSZY I SPACEROWICZÓW W CZASIE TRWANIA KORONAWIRUSA

1. Od 23 maja w każdy weekend na terenie schroniska może przebywać 5 osób wyprowadzających psy oraz 10 wolontariuszy. Reszta czeka przed bramą schroniska, na swoją kolej.
2. Psiaki będą podpinane przez wolontariuszy.
3. Każda wchodząca osoba na teren schroniska musi mieć maseczkę i rękawiczki.
4. Każdy chcący wyprowadzić psa na spacer jest zobowiązany do zapoznania się z „Informacją dla osób odwiedzających Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Tomaszowskie Mazowieckim” i podpisania jej u wolontariuszy.
5. Na stoliku wolontariuszy znajdować się będzie płyn do dezynfekcji oraz rękawiczki.
6. Należy zachować odstęp minimum 1,5 metra.
7. Zakaz wstępu do pomieszczenia socjalnego, gabinetu, szpitala psów w środku oraz kontenerów w których znajdują się zwierzęta.
8. Zakaz dokarmiania psiaków na terenie schroniska. Na spacerze można poczęstować psiaka smaczkiem, ale z umiarem.
9. Nie przestrzeganie zasad oraz regulaminu będzie skutkowało wyproszeniem z terenu schroniska.
Spacery odbywają się w każdą sobotę i niedzielę w godz. od 9:00 do 13:30.