📣📣📣Mamy dobrą wiadomość📣📣📣
Od tego weekendu (27.02.-28.02) otwieramy się dla spacerowiczów. Niestety działać będziemy pod pewnymi ograniczeniami. Jeżeli sytuacja w kraju się pogorszy to będziemy zmuszeni znowu się zamknąć. Ale musimy być dobrej myśli 🙂 Na teren schroniska będzie mogło wejść tylko 20 osób. Chętni na spacer z naszymi podopiecznymi będą musieli wcześniej umówić się z nami telefonicznie 📞605-066-808📞. Fakt ten należy zgłosić do piątku (26.02.2021) do godziny 15:00.
Przypominamy, że wyprowadzać psy mogą osoby pełnoletnie. Dzieci i młodzież muszą być pod opieką rodzica. Zakaz wchodzenia na teren schroniska z dziećmi do lat 3. OBOWIĄZKOWO KAŻDY MUSI POSIADAĆ MASECZKĘ!!!!
Aby wyprowadzać nasze psy należy zapoznać się z Informacją dla osób odwiedzających schronisko.
PROSIMY O PRZESTRZEGANIE REGULAMINU!!!
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
INFORMACJE DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
1. Na terenie Schroniska mogą przebywać osoby, które ukończyły 18 lat.
Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Schroniska w Tomaszowie Mazowieckim tylko pod opieką
– rodziców
– opiekunów prawnych
2. Osoba przebywająca na terenie Schroniska bierze pełną odpowiedzialność za swoje działania i ewentualne szkody, które mogą powstać z Twojej winy.
3. Decydując się na kontakt ze zwierzętami rezygnujesz z wszelkich roszczeń wobec opiekunów zwierząt i właściciela terenu w przypadku nieszczęśliwych zajść czy zdarzeń (np. pogryzienia, zwichnięcia itp.)
4. Na terenie Schroniska nie krzycz, unikaj gwałtownych ruchów , nie biegaj.
5. Nie śmieć przed teren schroniska ani na terenie schroniska.
6. Wszystkie przedmioty (narzędzia, smycze itd.) odnoś na miejsce pobrania.
7. Wyprowadzając psy na spacer i przyprowadzając ze spacerów trzymaj je krótko na smyczy, prosimy uważać , aby nie przechodzić zbyt blisko innych psów. Nie pozwól psu podchodzić do krat, za którymi są inne psy.
8. Wyprowadzaj psy z boksu przy obecności starszego wolontariusza . Pozwoli to na uniknięcie niekontrolowanego wypuszczania psa z boksu lub pogryzienia między psami.
9. Obserwuj wyprowadzanego psa. Jeśli coś Cię zaniepokoi w jego wyglądzie lub zachowaniu (np. pies jest osowiały, ma ranę, kuleje) zgłoś to pracownikowi schroniska.
10. W Schronisku zabrania się dokarmiania psów! Ewentualne podawanie smakołyków ustal z pracownikiem schroniska. Nie przesadź z ilością podawanych smakołyków, zbyt duża ilość może być niezdrowa dla psa.
11. ZAKAZ dokarmiania psów kiełbasą, parówkami, kośćmi, bułkami i wszelkimi resztkami z posiłków.
12. Osobom odwiedzającym Schronisko kategorycznie zabrania się samowolnego wchodzenia do boksów, w których znajdują się zwierzęta.
13. Dokładnie zamykaj wszystkie furtki i bramy.
14. Na spacerze nie podchodź do osób z psami z innych boksów.
15. Datę spaceru zapisuj zawsze w zeszycie spacerów (zeszyt znajduje się pomieszczeniu socjalnym, jest prowadzony przez starszych wolontariuszy).
16. Unikaj gwałtownych gestów, niektóre psy są po ciężkich przejściach i mogą się bać.
17. Wszystkie psy znajdujące się w jednym boksie mają wyjść na spacer razem.
18. Do obowiązków wolontariusza należy:
– wyprowadzanie psów na spacery
-wyczesywanie psów oraz inne zabiegi pielęgnacyjne
– socjalizacja psów i zapobieganiu ich zdziczeniu
– uzupełninie wody w miskach
– pomoc przy karmieniu (dotyczy tylko starszych wolontariuszy)
19. BEZWZGLĘDNY ZAKAZ spuszczania psów ze smyczy na spacerze.
20, Zakaz przekazywania zwierząt osobą trzecim na spacerze.
21. Podczas spaceru osoba może prowadzić na smyczy tylko jednego psa ( jeden pies =jedna osoba)
Osoby nieprzestrzegające regulaminu oraz niestosujące się do poleceń zarządzającego, a także dopuszczające zachowań rażąco sprzecznych z zasadami bezpieczeństwa lub naruszających porządek prawny, zostaną wyproszone z terenu Schroniska