INFORMACJE DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

1. Na terenie Schroniska mogą przebywać osoby, które ukończyły 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Schroniska w Tomaszowie Mazowieckim tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Przebywając na terenie Schroniska bierzesz pełną odpowiedzialność za swoje działania i ewentualne szkody, które mogą powstać z Twojej winy.
3. Decydując się na kontakt ze zwierzętami rezygnujesz z wszelkich roszczeń wobec opiekunów zwierząt i właściciela terenu w przypadku nieszczęśliwych zajść czy zdarzeń (np. pogryzienia, zwichnięcia itp.)
4. Na terenie Schroniska nie krzycz, unikaj gwałtownych ruchów, nie biegaj.
5. Nie śmieć przed schroniskiem ani na terenie schroniska.
6. Wszystkie przedmioty (narzędzia, smycze itd.) odnoś na miejsce pobrania.
7. Wyprowadzając psy na spacer i przyprowadzając ze spacerów trzymaj je krótko na smyczy, prosimy uważać, aby nie przechodzić zbyt blisko innych psów. Nie pozwól psu podchodzić do krat, za którymi są inne psy.
8. Wyprowadzaj psy z boksu przy obecności starszego wolontariusza. Pozwoli to na uniknięcie niekontrolowanego wypuszczania psa z boksu lub pogryzienia między psami.
9. Obserwuj wyprowadzanego psa. Jeśli coś Cię zaniepokoi w jego wyglądzie lub zachowaniu (np. pies jest osowiały, ma ranę, kuleje) zgłoś to pracownikowi schroniska.
10. W Schronisku zabrania się dokarmiania psów! Ewentualne podawanie smakołyków ustal z pracownikiem schroniska. Nie przesadź z ilością podawanych smakołyków, zbyt duża ilość może być niezdrowa dla psa.
11. ZAKAZ dokarmiania psów kiełbasą, parówkami, kośćmi, bułkami i wszelkimi resztkami z posiłków.
12. Osobom odwiedzającym Schronisko kategorycznie zabrania się samowolnego wchodzenia do boksów, w których znajdują się zwierzęta.
13. Dokładnie zamykaj wszystkie furtki i bramy.
14. Na spacerze nie podchodź do osób z psami z innych boksów.
15. Date spaceru zapisuj zawsze w zeszycie spacerów (zeszyt znajduje się pomieszczeniu socjalnym, jest prowadzony przez starszych wolontariuszy).
16. Unikaj gwałtownych gestów, niektóre psy są po ciężkich przejściach i mogą się bać.
17. Wszystkie psy znajdujące się w jednym boksie mają wyjść na spacer razem.
18. Do obowiązków wolontariusza należy:
– wyprowadzanie psów na spacery
-wyczesywanie psów oraz inne zabiegi pielęgnacyjne
– socjalizacja psów i zapobieganiu ich zdziczeniu
– uzupełnianie wody w miskach
– pomoc przy karmieniu (dotyczy tylko starszych wolontariuszy)
19. BEZWZGLĘDNY ZAKAZ spuszczania psów ze smyczy na spacerze.
Osoby nieprzestrzegające regulaminu oraz niestosujące się do poleceń zarządzającego, a także dopuszczające zachowań rażąco sprzecznych z zasadami bezpieczeństwa lub naruszających porządek prawny, zostaną wyproszone z terenu Schroniska