Dziękujemy władzom naszego miasta, a w szczególności Zastępcy Prezydenta Tomaszowi Jurkowi, za zebranie materiałów na remont schroniska.